Snowboardový park

AKTUÁLNE MÁME OSADENÉ 3 PREKÁŽKY v priestore nad požičovňou športových potrieb (január 2017).


 

V roku 2015 vyzeral náš SNOWBOARDOVÝ PARK takto. Jazdci mali k dispozícii 4 prekážky ako aj samostatný vlek.

 Krátke video z výstavby (február 2015)

 

Krátke video z výstavby a ladenia 1 prekážky – LOMENÝ BOX (december 2013).

 

 


 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

SAFETY INSTRUCTIONS

 

SNOWBOARDING AJ LYŽOVANIE SÚ PRIRODZENE NEBEZPEČNÉ AKTIVITY. PREKÁŽKY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ VSNOWPARKU ZVAČŠUJÚ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ALEBO POŠKODENIA VÝBAVY. DO TOHTO PARKU VSTUPUJETE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE A NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY PRÍPADNÉ ÚRAZY ALEBO ŠKODY. PRED VSTUPOM DO SNOWPARKU SA ZOZNÁMTE S NASLEDOVNÝMI PRAVIDLAMI:

BOTH SNOWBOARDING AND SKIING ARE HAZARDOUS ACTIVITIES BE AWARE. THAT ALL SNOWPARK OBSTACLES CAN CAUSE DAMAGE TO YOUR BODY AND EQUIPMENT YOU CAN ONLY ENTER THE SNOWPARK ON YOUR OWN RISK AND CARRY FULL RESPONSIBILITY FOR ALL YOUR INJURIES AND DAMAGES. BEFORE ENTERING THE SNOWPARK READ THE FOLLOWING INSTRUCTION:

 

1. Rešpektujte ostatných jazdcov na svahu

Do respect other riders on the slope.

2. Nie všetky prekážky sú vytvorené len zo snehu.

Pred použitím prekážky si overte, na čo slúži.

Not all obstacles are made of snow only. Before using an obstacle check

what is it designed for.

3. Tvar prekážok sa vplyvom počasia, premávky a údržby neustále mení. Pred

použitím si skontrolujte stav prekážky, stupeň jej obtiažnosti a riziko

spojené s jej použitím.

The shapes of obstacles are changing as a result of weather conditions,

traffic and maintainance in the park. Check the shape, difficulty and safety

of each obstacle before using it.

4. Dávajte si pozor pri pohybe v blízkosti prekážok. Berte na vedomie, že

priestor pod prekážkou a po jej stranách je priestor dopadu!

Be careful when being around any obstacle. Remember that there is a

landing area around each obstacle!

5. Ak dopad za prekážkou nie je viditeľný, požiadajte o jeho kontrolu inú

osobu. Po prejazde prekážkou zastavujte až na mieste, kde ste viditeľný a

kde neprekážate ostatným jazdcom.

If you can not see the obstacle, ask another person to check, whether the

landing area is clear. After the landing, clear yourself out of landing area

immediately, stop only where you are visible and where you do not interfere

with other riders.

 

Jazdite pre radosť a s úsmevom !

Always have a fun and keep smiling !

Translate »